बिशेष बचत योजना

Please click download button for getting this service in pdf format.

Download PDF

Contact Us

If you have any query about our service please contact with us

बिशेष बचत योजना

image.jpg

 

  • संस्थाका सदस्यहरुले आफुसँग भएको रकमलाई आफ्नो इच्छा अनुसार राख्ने र झिक्न पाउने सुबिधा भएको बचतलाई बिशेष बचत भनिने छ ।
  • सदस्य बने पश्चात सम्पूर्ण सदस्यहरुले यस्तो खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
  • विशेष गरी सदस्यहरुको दैनिक कारोबारमा नगदमा लिने र नगद भूक्तानी गर्नु पर्ने व्यवसायका लागि र धेरै पार्टीहरुसँग कारोबार गर्ने व्यवसायका लागि साह्रै सजिलो गरी कारोबार गर्नका लागि सिर्जना गरिएको बचत खाता नै बिशेष बचत योजना हो ।

Benefits

Requirements

  • संस्थाले सदस्यलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकमहरु ऋण, ब्याज, लाभांश, संरक्षित पँुजी फिर्ता कोषको रकम यसै खाता मार्फत भुक्तानी दिईनेछ । 
  • यस्तो बचतमा न्यूनतम रु ५०० देखि संस्थाको क्षमता अनुरुप जतिसुकै रकम स्वीकार गर्न सकिनेछ । 
  • संस्थाले प्रदान गर्ने पेस्लिप (भूक्तानी पूर्जा) को आधारमा रकम झिक्न सकिने ।